Alicorn Consult Ltd
София 1014, пл. "Славейков" 6, ет.2, офис 15-16
GSM: 0898 508 195

Бургас 8016, ул "Чайка" 10
GSM: 0898 508 195

 
» Център за оценяване
   
» Подбор на персонал
   
» Център за обучение и развитие
   
» АРТ - тимбилдинги
   
» Организационно и управленско консултиране
   
» Медиация и посредничество при конфликти
   
» Психологическо консултиране и психотерапия
   
» Проведени обучения
 

Българска Асоциация за Управление и Развитие на Човешките Ресурси БАУРЧР
 Дружество на Психолозите в България

 

Дата Тема Цена Тренинг екип Място Записване
17-18 Февруари
(Събота и Неделя)
УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА И ВРЕМЕТО 300лв* Александра Найденова и Валерия Дилова София Записвам се
04.03
(Неделя)
ОСНОВИ НА МЕДИАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА КОНФЛИКТИ 200лв* Васил Бункин, и Маргарита Цветкова София Записвам се
10-11 Март
(Събота и Неделя)
РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СВАТБЕНИ ТЪРЖЕСТВА1 590лв** Мариела Камбурова, Николета Камбурова и Александра Найденова София Записвам се
09-11 Март
(Петък, Събота и Неделя)
РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА2 390лв* Александра Найденова, Димитър ЦоловМиряна Маламин-Сирийски София Записвам се
12-13 Март
(Понеделник и Вторник)
ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА HEAD-HUNTING И ОЦЕНКАТА НА ПОТЕНЦИАЛА 620лв** Марк Де Тюрк Банкя Записвам се
16 Март
(Петък)
КАК ДА ОТКРИЕТЕ И ЗАДЪРЖИТЕ МОТИВИРАНИ ХОРА (СЛУЖИТЕЛИ)?3 350лв* Марк Де Тюрк София Записвам се
17-18 Март
(Събота и Неделя)
МЕДИАЦИЯ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ КОНФЛИКТИ 300лв* Александра Найденова, Васил Бункин и Маргарита Цветкова София Записвам се
24-25 Март
(Събота и Неделя)
УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА И ВРЕМЕТО 300лв* Валерия Дилова, Агнешка Дейнович-Величков и Александра Найденова София Записвам се
24-25 Март
(Събота и Неделя)
ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ 300лв* Галина Николова София Записвам се
31 Март - 1 Април
(Събота и Неделя)
КАК ДА ПЛАНИРАТЕ, ОРГАНИЗИРАТЕ И ПРОВЕЖДАТЕ СВАТБЕНИ ТЪРЖЕСТВА1 590лв** Мариела Камбурова, Николета Камбурова и Александра Найденова София Записвам се
10 и 11 Април
(Вторник и Сряда)
КАК ДА ОТКРИВАТЕ, ПРИВЛИЧАТЕ, МОТИВИРАТЕ и ЗАПАЗВАТЕ ХОРАТА МОТИВИРАНИ?3 567лв* Марк Де Тюрк София Записвам се
12 Април (Четвъртък) КАК ДА МОТИВИРАТЕ ХОРАТА И ДА БЪДЕТЕ СИГУРНИ, ЧЕ ПОДХОДЯЩИТЕ ХОРА СА ВЪВ ВАШИЯТ ЕКИП?3 589лв.* Марк Де Тюрк София Записвам се
12-14 Април
(Четвъртък, Петък и Събота)
ЕФЕКТИВНИЯТ МЕНИДЖЪР, МОДУЛ 1 - КОНЦЕПТУАЛНИ УМЕНИЯ2 390лв* Александра Найденова и Димитър Цолов София Записвам се
13 и 14 Април
(Петък и Събота)
МЕДИАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ 300лв* Васил Бункин, и Маргарита Цветкова София Записвам се
23-25 Април
(Понеделник, Вторник и Сряда)
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА2 390лв* Александра Найденова, Димитър Цолов, Миряна Маламин-Сирийски София Записвам се
12-13 Май
(Събота и Неделя)
УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА И ВРЕМЕТО 300лв* Александра Найденова, Валерия Дилова София Записвам се
18-20 Май
(Петък, Събота и Неделя)
ЕФЕКТИВНИЯТ МЕНИДЖЪР, МОДУЛ 2 - ВЛИЯНИЕ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ2 390лв* Александра Найденова, Димитър Цолов, Миряна Маламин-Сирийски София Записвам се
4-5 Юни
(Понеделник и Вторник)
ЕФЕКТИВНИ ПРОДАЖБИ ИЛИ КАК ДА ПРОДАВАМЕ И РЕАЛИЗИРАМЕ УСПЕШНИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ3   Марк Де Тюрк София Записвам се
7-8 Юни
(Четвъртък и Петък)
КАК ДА ОТКРИЕМ, ЗАПАЗИМ И ПЕЧЕЛИМ ХОРАТА МОТИВИРАНИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА3   Марк Де Тюрк София Записвам се
15-17 Юни
(Петък, Събота и Неделя)
МОДУЛ 3 - КОМУНИКАТИВНИ И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ 390лв* Александра Найденова и Галина Николова София Записвам се
16-17 Юни
(Събота и Неделя)
УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА И ВРЕМЕТО   Александра Найденова и Валерия Дилова София Записвам се
21-23 Юни
(Четвъртък, Петък и Събота)
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА2   Александра Найденова и Димитър Цолов София Записвам се
06-07 Октомври
(Събота и Неделя)
Как да се справяме по-добре с работата и семейния живот?3 410лв. Моник Де Клерк и Марк Де Тюрк София Записвам се
10 - 11 Ноември
(Събота и Неделя)
КАК ДА ПЛАНИРАТЕ, ОРГАНИЗИРАТЕ И ПРОВЕЖДАТЕ СВАТБЕНИ ТЪРЖЕСТВА1 532лв Мариела Камбурова, Николета Камбурова и Александра Найденова София Записвам се


  1. Обучението е съвместна инициатива между "Аликорн-Консулт"ЕООД и Сватбена агенция "Приказен ден".
  2. Обучението е съвместна инициатива между "Аликорн-Консулт"ЕООД и „Работилница за граждански инициативи”.
  3. Обучението е съвместна инициатива между "Аликорн-Консулт"ЕООД и IDEAS.

* Цена за един участник - включва материали, кафе паузи и обяд.
** Цена за един участник - включва материали, наръчник за организация на сватба, кафе паузи, обяд, вечеря и нощувка
*** Цена за един участник - включва материали, кафе паузи, обяд и вечеря

ОБУЧЕНИЯТА СЕ ПРОВЕЖДАТ В МАЛКИ ГРУПИ (8-14 души).