Alicorn Consult Ltd
София 1014, пл. "Славейков" 6, ет.2, офис 15-16
GSM: 0898 508 195

Бургас 8016, ул "Чайка" 10
GSM: 0898 508 195

 
» Център за оценяване
   
» Подбор на персонал
   
» Център за обучение и развитие
   
» АРТ - тимбилдинги
   
» Организационно и управленско консултиране
   
» Медиация и посредничество при конфликти
   
» Психологическо консултиране и психотерапия
   
» Проведени обучения
 

Българска Асоциация за Управление и Развитие на Човешките Ресурси БАУРЧР
 Дружество на Психолозите в България

 
Екипът ни се състои от консултанти - психолози, психотерапевти, икономисти и други специалисти, с които работим по конкретни задачи в зависимост от нуждите на клиента.

Александра Найденова

Александра Найденова е управител на "Аликорн-Консулт"ЕООД, дипломиран юнгиански-ориентиран психотерапевт, консултант по управление и развитие на човешките ресурси и организационно развитие, обучител с над 14 години опит в разработването и провеждането на обучения.

Александра Найденова е специализирала в областта на управлението и развитието на човешките ресурси към Училище по Мениджмънт. Притежавата професионална квалификация "Треньор по групово-динамичен тренинг и организационно поведение" към Международно висше бизнес училище – Българо-датски бизнес департамент. Преминала е обучения за работа с различни психометрични методики.

От 2000г. до 2010г. е специализирала в областта на дълбинната психотерапия към International Association of Analytical Psychology /IAAP/ и Foundation of Analytical Psychology in Eastern Europe, в рамките на международен проект към Българско общество по аналитична психология К.Г.Юнг. Изследва задълбочено световните религии, митове и легенди в магистърската програма по "Сравнително религиознание" към Нов български Университет. Член е на Българско общество по аналитична психология К.Г.Юнг. и Дружеството на Психолозите в България (ДПБ).


Даниела Пелтекова е завършила английска филология. Специализирала е танцова терапия, като е обучена от самата създателката на методиката на 5 ритъма - Габриела Рот, с която е работила както в САЩ така и в Европа. Даниела е създател на танцова студио Simasol Studio, инструктор по методиката 5 ритъма, с дългогодишен опит с тренинги за лично развитие и йога. По настоящем Даниела живее и работи в Ню Йорк и води курсове по 5 ритъма в Ню Йорк, Вашингтон, Амстердам и София.

 

 

 
 
 
 
 


Златислава Михайлова е управляващ съдружник на "Проджект Спейс" ООД, външен консултант и обучител към Alicorn-Consult – people to people. Експерт към Съвета на Европа, международен консултант с опит в съставянето и организирането на дългосрочни обучителни програми, конференции и семинари; изготвяне на анализи и клиентски проучвания; разработване на проектни предложения; анализи и преговори, институционално изграждане и развитие на редица организации.

 

 

 
 
 
 


Ралица Янева е психолог и обучител с над 14 години опит в разработването и провеждането на обучения. От 2005 г. до сега работи в “Овергаз Инк.” АД, започвайки от специалист (психолог) “Обучение и оценка на персонала” и заемайки през 2007г. позиция - началник отдел „Кариерно развитие/ Център за оценка”.

Ралица Янева притежава бакалавърска степен по „Психология” и магистърска степен по Управление на администрацията със специалност „Управление на човешките ресурси” от НБУ (2004 г.).
През 1999 г. преминава обучение за обучители и специализира психодинамичен тренинг при Иван Игов. След което се сертифицира за кариерен консултант, а по-късно и за консултант и тест-администратор на Human Synergistics;

Ралица Янева работи по различни проекти, сред които: Участие в разработката на система за подбор на търговски представители и като обучител за “Кока Кола, Търговище Ботлинг Къмпани”, както и в създаване на модели за подбор и обучение на персонал за “М.И.Г. Груп” АД, “Кока Кола”, „Орифлейм”и др. Преминала е обучения и има сертификати за работа с различни психодиагностични процедури (сред които тестове за способности по модела на SAT, Майерс-Бригс и др.). От 2002 г. е пълноправен член на Българската асоциация по управление и развитие на човешките ресурси и Дружеството на Психолозите в България (ДПБ). Съавтор е на Учебник по Психология, С., “Нова звезда”, 2001 год.