Alicorn Consult Ltd
София 1014, пл. "Славейков" 6, ет.2, офис 15-16
GSM: 0898 508 195

Бургас 8016, ул "Чайка" 10
GSM: 0898 508 195

 
» Център за оценяване
   
» Подбор на персонал
   
» Център за обучение и развитие
   
» АРТ - тимбилдинги
   
» Организационно и управленско консултиране
   
» Медиация и посредничество при конфликти
   
» Психологическо консултиране и психотерапия
   
» Проведени обучения
 

Българска Асоциация за Управление и Развитие на Човешките Ресурси БАУРЧР
 Дружество на Психолозите в България

 
 
 • Диагностика
   
  • Анализ на нуждите от обучение
  • Диагностика на организационната култура
  • Диагностика на организационния климат
  • Диагностика на мениджърския стил на управление
  • Диагностика на екипната ефективност

 • Организационно развитие
   
  • Съдействие при съставяне на стратегически и бизнес планове
  • Съдействие при изграждане на интегрирани системи за управление
  • Изграждане на системи за оценка на трудовото представяне
  • Изграждане на системи за възнаграждение
  • Изграждане на системи за обучение
  • Изграждане на системи за кариерно развитие
  • Изграждане на системи за подбор и оценка на компетенции