Alicorn Consult Ltd
София 1014, пл. "Славейков" 6, ет.2, офис 15-16
GSM: 0898 508 195

Бургас 8016, ул "Чайка" 10
GSM: 0898 508 195

 
» Център за оценяване
   
» Подбор на персонал
   
» Център за обучение и развитие
   
» АРТ - тимбилдинги
   
» Организационно и управленско консултиране
   
» Медиация и посредничество при конфликти
   
» Психологическо консултиране и психотерапия
   
» Проведени обучения
 

Българска Асоциация за Управление и Развитие на Човешките Ресурси БАУРЧР
 Дружество на Психолозите в България

Фестивал на барабанното и танцово изкуство Dream Art - творчески импровизации     
 
Консултантска агенция "Аликорн-Консулт" ЕООД е основана през Януари 2005г., като към този момент дейността ни е била основно съсредоточена в регионите София и Бургас.

НАШАТА ВИЗИЯ
Да подпомагаме хората и организациите да развиват своя потенциал и да постигат своите цели, като ги консултираме, обучаваме и подкрепяме в стремежа им към съвършенство.

НАШЕТО ПОСЛАНИЕ КЪМ ОРГАНИЗАЦИИТЕ
В XXI век хората са основния източник за повишаване на организационната конкурентоспособност. Те са средството и пътя към изграждане на ефективни организации, които гледат не в настоящето, а в бъдещето.

Откривайки и разгръщайки своите вътрешни ресурси и потенциал, на организационно, групово и индивидуално ниво, ние ще Ви помогнем да изпреварите конкурентите си и да заемете лидерска позиция на пазара. Ние сме Вашия достоен партньор и гарант за успех!

НАШАТА БАЗА
Централен офис – гр.Бургас

Регионален офис – гр.София

Консултанска агенция "Аликорн-Консулт" разполага със собствена база от 1000кв.м. разгърната застроена площ, намираща се в гр.Бургас, разположена на 250м. от морето и плажната ивица.

Капацитетата на базата ни в Бургас се състои от три психотерапевтични кабинета, три тренинг зали, леглова база за 20 души и отворено пространство от над 600кв.м., които предоставят идеална възможност за резгръщане на интерактивните игри към градината на базата, както и към плажа и морето.


 
НАШАТА МИСИЯ
Да бъдем Вашия надежден партньор и спътник по пътя към хоризонта, където Света на творчеството и интуицията и Света на бизнеса и предприемачеството се обединяват, разрушавайки стериотипите, преодолявайки страховете от различното и неизвестното, изграждайки ЗЛАТНИЯ ПЪТ НА УСПЕХА.

НАШЕТО ПОСЛАНИЕ КЪМ ВСИЧКИ ВАС
"Стремете се към звездите! Ако не ги достигнете поне ще се научите да летите." (неизвестен автор)

Нека развиваме човешкия потенциал и вярваме в неговите възможности!

НАШАТА ПОЛИТИКА
"Аликорн-Консулт" ЕООД предлага разгърнати стратегии и програми за развитие, преструктуриране, трансформация и непрекъснати подобрения на организационни и бизнес процеси, чрез прецизно разработени методики за: