Alicorn Consult Ltd
София 1014, пл. "Славейков" 6, ет.2, офис 15-16
GSM: 0898 508 195

Бургас 8016, ул "Чайка" 10
GSM: 0898 508 195

 
» Център за оценяване
   
» Подбор на персонал
   
» Център за обучение и развитие
   
» АРТ - тимбилдинги
   
» Организационно и управленско консултиране
   
» Медиация и посредничество при конфликти
   
» Психологическо консултиране и психотерапия
   
» Проведени обучения
 

Българска Асоциация за Управление и Развитие на Човешките Ресурси БАУРЧР
 Дружество на Психолозите в България

 
 
 • Има ли пресечна точка между бизнеса и въображението?
 • Има ли съвременният бизнес време за „хоби?”
 • Има ли във всеки от нас тайни или забравени детски мечти и таланти, за които чакаме подходящ момент?
Нашето предложение:

Арт - тимбилдинги за изграждане на корпоративна идентичност и екипна съвместимост:

Екипен пъзел/екипна мозайка – работа с керамика и приложни материали”,
Тайната на африкансоко племе – изграждане на музикална композиция с барабани”,
Богините и боговете в нас – изследване на архитипните образи в мъжката и женската психика и тяхното проявление в бизнес среда”;
Капитани и пирати – изследване на организационната вселена в бурно море (пътуване с яхта)”;
Далече-далече – преди да започнем работа заедно, трябва да изградим доверие в екипа – пътя на доверието, може да започне и през конната езда...”

и още много....

Включете с нашите арт-тимбилдинги:

 • Да намерим заедно ключа към спонтанността и автентичната си същност;
 • Да открием нови начини за изразяване на себе си;
 • Да изпитаме пълноценно удоволствие от творчеството и да се заредим с нов ентусиазъм и дръзновение за действие.
ТВОРЧЕСТВО - СВОБОДА, ДОВЕРИЕ, СЪПРИЧАСТНОСТ

Акцентът е поставен върху провокиране на креативността и спонтанността във всеки участник, за преодоляване на конфликтите и намиране на различни подходи за справяне, чрез творческия процес.

Ако искате вашия екип да работи синхронизирано, като „оркестър със име”, нека да впрегнем силата на въображението и да канализираме творческата енергия за намирането на бизнес решения.

Чрез творчеството в действие можем да променим нагласата си по отношение на проблемите, стереотипното мислене и отношението към кризите;

Замисляли ли сте се колко социални роли сменяте на ден?

Този творчески и ориентиран към действие подход, спомага за:
 1. Стимулиране на въображението, новаторски подход към работата и намиране на нестандартни решения на стандартни проблеми;
 2. Конкретен израз на съзнавани и несъзнавани заложби, таланти и качества в участниците;
 3. Отваряне на сетивата за възприемане на нещата по нов начин (правейки невидимото видимо);

 4. Откриването на нова визия за пътя и реализацията на целите и желанията ни;
 5. Преживяване и изразяване на емоции и преработка на конфликти по различен и позитивен начин;
 6. Преоткриване на нова форма на общуване, изразяване на себе си и взаимодействие с другите;
 7. Постигане на ясна визия и мисия за организацията;
 8. Изграждане и засилване чувството за принадлежност към екипа и организационните ценности.
 9. Отключване на творческия потенциал и интегрирането му в работния процес за развитие на капацитета на организацията при справяне с критични ситуации;

Ползите за вашия екип:
 1. стимулиране на екипния дух и груповата креативност;
 2. провокиране на творческия потенциал и израз на вътрешното Аз;
 3. подобряване на уменията за концентрация и откриване на възможност да виждате „трудните” решения ясно отстрани;

 4. ефективна релаксация и работеща техника за редуциране на стреса;
 5. разкриване нови форми за общуване чрез изкуство;
 6. по-пълноценно разбиране на себе си – поведения, импулси, желания, мотиви, действия;
 7. способност да погледнем през очите на другите – себе си, екипа, организацията...
 8. отваряне на сетивата за красотата и света около нас...

Да подредим заедно мозайката на успеха...

В рамките на арт-тимбилдинга участниците имат възможността да сътворят обща визия на екипа, преминавайки през различни фази на групова работа. Чрез конкретен израз на творческите си идеи и общо преживяване те създават истински подарък за себе си и екипа.

След приключване на тимбилдинга отнасят със себе си „произведението – музикално, порцеланово и пр.”, родено от умовете, сърцата и ръцете на всички.

От вас зависи да подкрепите хората си, в изграждането на обща визия; в пътя на търсенето и намирането на „Името” и мотивиращите фактори за успеха. Да открием заедно силните страни и таланти на всеки един, до достигането на синхрон. Да настроим сетивата си и да обърнем поглед към успешната ни работа заедно. Да изпитаме удоволствието от видимите резултати, когато всеки работи с мисълта за другия.
Напишете началото на своята „екипна приказка без край”– нужна е малка крачка, за да я постигнем заедно! – ние ви очакваме!