Alicorn Consult Ltd
София 1014, пл. "Славейков" 6, ет.2, офис 15-16
GSM: 0898 508 195

Бургас 8016, ул "Чайка" 10
GSM: 0898 508 195

 
» Център за оценяване
   
» Подбор на персонал
   
» Център за обучение и развитие
   
» АРТ - тимбилдинги
   
» Организационно и управленско консултиране
   
» Медиация и посредничество при конфликти
   
» Психологическо консултиране и психотерапия
   
» Проведени обучения
 

Българска Асоциация за Управление и Развитие на Човешките Ресурси БАУРЧР
 Дружество на Психолозите в България

 
 
Трудните моменти и кризите в живота на човек не са малко и понякога имаме нужда от подкрепа. По цял свят хората ходят на терапия, за да разберат себе си и другите. Решаването на всекидневни, екзистенциални проблеми се превръща в нещо модерно и достъпно за всеки.

Юнгиански ориентираната психотерапия е психотерапевтичен подход за подобряване на психичното здраве и подпомагане съзряването на личността.


Тогава психотерапията може да ви помогне с:
 • Стресът на работното място
 • Вашите отношения
 • Жизнените кризи
 • Болезнените или неочаквани промени в живота
 • Тежки раздели и загуби
 • Чувството на "затъване"
 • Безработица, уволнения, пенсиониране
 • Депресия
 • Тревожност
 • Липсата на доверие
 • Емоционално, физическо изтощение в кариерното израстване
 • и пр.


Психотерапията може да ви помогне и ако:

 • Партньора в бизнеса ви/ колегите ви не правят това което би трябвало да правят и ви карат да се чувствате зле.
 • Кариерата ви боксува и се чувствате неудовлетворени.
 • Чувствате изтощение, изнервени сте от прекалено много работа, но не смеете или не знаете какво да оставите, за да се чувствате по –добре.
 • Не можете да се справите със стреса, чувствате се непрекъснато напрегнати и „на педала”
 • Всички искат всичко от вас и вие нито може да откажете, нито знаете как.
 • Имате проблеми в комуникацията с детето, отношенията са основани на неразбиране и несъгласие.
 • Чувствате самота и не може да намерите човек, с когото да направите „двойка” или изградите „партньорство”.
 • Чувствате се не обичани и ненужни.
 • Връзката ви с партньора се е изчерпала до краен предел и той/тя се е превърнал/а в един от мебелите в къщата.
 • Обзема ви безумно безразличие към това което се случва в живота ви.
 • Вече нямате мечти и не ви е много ясно за какво живеете.
 • Не можете да планирате по- далеч от утре, нямате планове за бъдещето.
 • Липса на развлечения и тотална скука.
 • Непрекъснати финансови проблеми.
 • Имате проблеми с приятели, или изобщо нямате приятели.
 • Имате достатъчно пари, но те не ви правят щастливи.

Процесът на психическо израстване и съзряване (, който Юнг нарича процес на индивидуация) е от решаващо значение за човешкото същество, и в крайна сметка на съвременното общество. Този процес може да бъде спонтанен или насочван и улесняван посредством психотерапевтичния процес.

С цел да се подлагат на процеса индивидуация, човек трябва да бъде отворен да открие части от себе си извън собствената си его. За да направи това, съвременният човек трябва да обърне внимание на сънищата и да опознае света на духовността.

Продължителност и инвестиция:

Човешките проблеми, както и тяхното разрешаване се крият в самият човек и той самият трябва да стигне до решението им. Ролята на психотерапевта е да освети тъмнината, да повдигне завесата и да Ви придружава по пътя на лично съзряване (т.нар. път на индивидуация) . Ето защо психотерапията е продължителен процес, който изисква постоянство и целенасочени усилия. Сесиите са с продължителност 50 мин. и се провеждат веднъж в седмица, в предварително уточнен ден и час, който остава постоянен и има за цел да подпомогне създаването на психотерапевтична рамка.

За психотерапевта

Александра Найденова е психолог, дипломиран юнгиански ориентиран психотерапевт и консултант в областта на организационното развитие и управление на човешкия потенциал.

Специализирала е в областта на:

 • Дълбинната психотерапия към Българско общество по аналитична психология К.Г.Юнг (Bulgarian Development Group, IAAP ), в рамките на международен проект към International Association of Analytical Psychology /IAAP/ и Foundation of Analytical Psychology in Eastern Europe.
 • Сравнителното религиознание и митология към департамента по Средиземноморски и източни изследвания към НБУ, София.
 • Психометрични методики за психодиагностика.
 • Интерактивни методи за обучение на възрастни
 • Управление на човешките ресурси
 • Писане и управление на европейски проекти към Американския университет, България


От 1999г. до сега работи в областта на индивидуалното, групово и организационно консултиране. През 2005г. създава консултантска агенция Аликорн-Консулт (www.alicornconsult.com).

Александра Найденова е член на:

 • Управителния съвет на Българско общество по аналитична психология К.Г.Юнг. (от 2005 година до Март 2011 година),
 • Българско общество по аналитична психология К.Г.Юнг. - от 2000 година до сега,
 • Българската Асоциация по Управление и Развитие на Човешките Ресурси (БАУРЧР) от 2005 година до 2010 година,
 • Дружеството на Психолозите в България (ДПБ) - от 2005 година до сега и
 • Председател на Сдружение "Грижа за развитие" - от 2008 година до сега.


За контакт:

Кабинет 1 - гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. Чайка (ново име - ул. Буревестник) № 10, хотел "Двете брези"
Кабинет 2 - гр. Бургас, ул. Александър Стамболийски № 46, ет. 1 (до пясъчниците на Борисова градина)
Мобилен телефон: 0898 508 195
e-mail: alexandra.naydenova@alicorn-consult.com
web: www.alicorn-consult.com