Alicorn Consult Ltd
София 1014, пл. "Славейков" 6, ет.2, офис 15-16
GSM: 0898 508 195

Бургас 8016, ул "Чайка" 10
GSM: 0898 508 195

 
» Център за оценяване
   
» Подбор на персонал
   
» Център за обучение и развитие
   
» АРТ - тимбилдинги
   
» Организационно и управленско консултиране
   
» Медиация и посредничество при конфликти
   
» Психологическо консултиране и психотерапия
   
» Проведени обучения
 

Българска Асоциация за Управление и Развитие на Човешките Ресурси БАУРЧР
 Дружество на Психолозите в България

 
 


Свободна позиция Оперативен счетоводител
Кoмпания възложител Нашият клиент, "MEGGLE M.J." Ltd., е международна компания, развиваща своята дейност в сферата на производството и търговията на млечни продукти. Поради разширяване на дейността и екипа си, компанията търси да назначи компетентен счетоводител.
Ниво в йерархията Експертна, без ръководни функции
Пряко подчинена на Главен счетоводител
Изисквания към кандидатите за работа
Образование Висше икономическо образование , Специалност - Счетоводство и контрол
Опит по специалността Минимум 2г.
Ключови компетенции
 • Познаване на нормативната база;
 • Много добри аналитични, организаторски и комуникативни умения;
 • Способност за работа в кратки срокове (стресоустойчивост);
 • Умения за работа в екип.
Езикови умения Няма
Компютърни умения Отлични компютърни умения – MS Office, AccessВладеенето на Ajur-L 5 е предимство.
Отговорности
 1. Текуща регистрация и обработка на първични счетоводни документи;
 2. Изготвяне на справки и отчети (периодично);
 3. Анализ на вземания и задължения (периодично);
 4. Съхранение на счетоводната документация и др.
Условия на труд
Тип заетост постоянна
Договор Трудов договор с 3 месеца изпитателен период
Социално и здравно осигуряване, застраховане Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и другите нормативни актове в областта на трудовото законодателство
Документи за кандидатстване Автобиография, актуална снимка и мотивационно писмо
Срок за кандидатсване 30 Март 2006
Свободна позиция Финансов анализатор
Кoмпания възложител Нашият клиент, "MEGGLE M.J." Ltd., е международна компания, развиваща своята дейност в сферата на производството и търговията на млечни продукти. Поради разширяване на дейността и екипа си, компанията търси да назначи финансов анализатор, познаващ националните и международните стандарти за финансова отчетност.
Позиция в йерархията Експертна, без ръководни функции
Пряко подчинена на Мениджър Финанси
Изисквания към кандидатите за работа
Образование Висше икономическо образование , Специалност - Финанси или Счетоводство и контрол
Опит по специалността Минимум 6 месеца на подобна позиция
Ключови компетенции
 • Компетенции в областта на финансовите анализи;
 • Познаване на нормативната база, в т.ч. международните стандарти за финансова отчетност;
 • Много добри аналитични, организаторски и комуникативни умения;
 • Способност за работа в кратки срокове (стресоустойчивост);
 • Умения за работа в екип.
Езикови умения Английски език – работно ниво
Компютърни умения Отлични компютърни умения - Word, Excel, Internet
Отговорности
 1. Контролни функции върху първичната счетоводна информация;
 2. Анализ на счетоводната и финансова информация (приходи, ефективност на разходите, отклонения, вземания от клиенти и др.);
 3. Анализ на дейността (сравнителен анализ, анализ на отклоненията, изчисляване на показатели за ефективност, рентабилност и др.);
 4. Участие в процеса на бюджетиране и анализ на изпълнението на бюджета;
 5. Участие в изготвянето на периодични финансови отчети в съответствие с българското счетоводно законодателство и др.
Условия на труд
Тип заетост постоянна
Договор Трудов договор с 3 месеца изпитателен период
Социално и здравно осигуряване, застраховане Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и другите нормативни актове в областта на трудовото законодателство
Документи за кандидатстване Автобиография, актуална снимка и мотивационно писмо
Срок за кандидатсване 30 Март 2006