Alicorn Consult Ltd
София 1014, пл. "Славейков" 6, ет.2, офис 15-16
GSM: 0898 508 195

Бургас 8016, ул "Чайка" 10
GSM: 0898 508 195

 
» Център за оценяване
   
» Подбор на персонал
   
» Център за обучение и развитие
   
» АРТ - тимбилдинги
   
» Организационно и управленско консултиране
   
» Медиация и посредничество при конфликти
   
» Психологическо консултиране и психотерапия
   
» Проведени обучения
 

Българска Асоциация за Управление и Развитие на Човешките Ресурси БАУРЧР
 Дружество на Психолозите в България

 
 
На 29-30 Април 2006г. Българско общество "К. Г. Юнг" организира уъркшоп на тема: "Психология на приказките". Водещ на обучението - Уолтроут Корнер. За повече информация: JungBS@lycos.com или GSM 0887 568 975, Валерия Дилова.

На 12-13 Май Българско общество "К. Г. Юнг" организира групова супервизия при д-р Андреас фон Хейдволф. За повече информация: JungBS@lycos.com или GSM 0887 568 975, Валерия Дилова.

На 16-17 Юни 2006г. Българско общество "К. Г. Юнг" организира уъркшоп на тема: "Сянката". Водещи на обучението ще д-р Ерел Шалит и д-р Хелга Томас. За повече информация: JungBS@lycos.com или GSM 0887 568 975, Валерия Дилова.

На 1-2 Юли 2006 Българско общество "К. Г. Юнг" организира уъркшоп на тема: "Въведение в психопатологията". Водещ на обучението - д-р Светлана Николкова. За повече информация: JungBS@lycos.com или GSM 0887 568 975, Валерия Дилова.

На 2-3 Септември 2006 Българско общество "К. Г. Юнг" организира уъркшоп на тема: "Психология на сънищата". Водещ на обучението - Уолтроут Корнер. За повече информация: JungBS@lycos.com или на GSM 0887 568 975, Валерия Дилова.

На 13-27 Септември 2006 Българско общество "К. Г. Юнг" организира уъркшоп на тема: "Процесът на трансформация в И Дзин". Водещ на обучението - д-р Хелга Томас. За повече информация: JungBS@lycos.com или GSM 0887 568 975, Валерия Дилова.

На 12-13 Октомври 2006 Българско общество "К. Г. Юнг" организира организира групова супервизия при д-р Андреас фон Хейдволф. За повече информация: JungBS@lycos.com или GSM 0887 568 975, Валерия Дилова.