Alicorn Consult Ltd
София 1014, пл. "Славейков" 6, ет.2, офис 15-16
GSM: 0898 508 195

Бургас 8016, ул "Чайка" 10
GSM: 0898 508 195

 
» Център за оценяване
   
» Подбор на персонал
   
» Център за обучение и развитие
   
» АРТ - тимбилдинги
   
» Организационно и управленско консултиране
   
» Медиация и посредничество при конфликти
   
» Психологическо консултиране и психотерапия
   
» Проведени обучения
 

Българска Асоциация за Управление и Развитие на Човешките Ресурси БАУРЧР
 Дружество на Психолозите в България

 
 
През 2006 година Българско общество "К.Г.Юнг" ще проведе цикъл от уъркшопи на тема "Отношенията майка - дете и как те влияят върху нашия живот от детството до зрялата възраст". Водещ ще бъде г-жа Мери Хитцос, юнгиански аналитик, член на Международна асоциация по аналитична психология, Асоциация на юнгианските аналитици - Лондон, ученичка на известния Майкъл Фордам.

На 11 и 12 февруари (събота и неделя), 2006г ще се проведе първия уъркшоп на тема: "Обучителни затруднения и техните корени в детството, по-специално в отношенията майка-дете относно храната". На участниците ще бъдат раздадени сертификати (12 часа). В последваща обява ще бъде изпратена подробна програма на уъркшопа по часове и мястото на провеждането му.

Таксата при регистрация за уъркшопа до 9 февруари, четвъртък е 42 лв за членове на обществото (3,50 лв/час) и 48 лв за останалите (4 лв/час). Може да се заплаща и в брой по време на уъркшопа, ако има свободни места за включване. В този случай таксата за членове на обществото е 48 лв (4,00 лв/час), а за останалите 54 лв (4,50 лв/час).

Заплащането става по банков път: Райфайзен банк, Българско общество "К.Г.Юнг", сметка №1068000316, банков код №15591550. Моля, вписвайте имената си и целта на внесената сума (уъркшоп или супервизия и т.н. ).

Преди уъркшопа, на 10.02. 06 петък от 18:30ч до 21:30ч г-жа Мери Хитцос ще проведе и една групова супервизия. Таксата за супервизията е 18 лв (6 лв/час). Моля желаещите да се включат да направят своите заявки до 04.02. 2006 на адрес: JungBS@lycos.com или на GSM 0887 568 975, Валерия Дилова.УС на БО "К.Г.Юнг"


*Информацията е предоставена за публикуване от Управителния съвет на Българско общество  "К. Г. Юнг"