Alicorn Consult Ltd
София 1014, пл. "Славейков" 6, ет.2, офис 15-16
GSM: 0898 508 195

Бургас 8016, ул "Чайка" 10
GSM: 0898 508 195

 
» Център за оценяване
   
» Подбор на персонал
   
» Център за обучение и развитие
   
» АРТ - тимбилдинги
   
» Организационно и управленско консултиране
   
» Медиация и посредничество при конфликти
   
» Психологическо консултиране и психотерапия
   
» Проведени обучения
 

Българска Асоциация за Управление и Развитие на Човешките Ресурси БАУРЧР
 Дружество на Психолозите в България

 
 
ПОКАНА

По случай официалното откриване на Института по НЛП Ви каним на

ДЕН НА ОТКРИТИТЕ ВРАТИ

Където ректорът Михаил Пелехатий ще отговори на всички ваши въпроси за НЛП, DHE (Design Human Engineering), Ериксонова хипноза и NHR (Neuro Hypnotic Repatterning).

Събитието ще се проведе на 9 февруари 2006г. от 19 часа в Elieff Center на Американския Университет, Студентски град

За да си осигурите място, моля да заявите участието си на e-mail: info@institutnlp.com или на тел: +359 888 567868 www.institutnlp.com