Alicorn Consult Ltd
София 1014, пл. "Славейков" 6, ет.2, офис 15-16
GSM: 0898 508 195

Бургас 8016, ул "Чайка" 10
GSM: 0898 508 195

 
» Център за оценяване
   
» Подбор на персонал
   
» Център за обучение и развитие
   
» АРТ - тимбилдинги
   
» Организационно и управленско консултиране
   
» Медиация и посредничество при конфликти
   
» Психологическо консултиране и психотерапия
   
» Проведени обучения
 

Българска Асоциация за Управление и Развитие на Човешките Ресурси БАУРЧР
 Дружество на Психолозите в България

 
 
На 11 и 12 март (събота и неделя), д-р Хелга Томас , юнгиански аналитик, член на Международната асоциация по аналитична психология, проведе уъркшоп: "Символиката в творчеството на Йеронимус Бош". Уоъркшопът ще се проведе в залата на 7-мия етаж в Областния диспансер за психични заболявания, ул. "Екзарх Йосиф" №59, от 10 до 18:30 часа. На участниците ще бъдат раздадени сертификати (15 часа).

Таксата при ранна регистрация до 9 март, (четвъртък), за уъркшопа е 52 лв за членове на обществото (3,50 лв/час) и 60 лв за останалите (4 лв/час). Може да се заплаща в брой по време на уъркшопа, ако има свободни места за включване. В този случай таксата за членове на обществото е 60 лв (4,00 лв/час), а за останалите 68 лв (4,50 лв/час).

Заплащането става по банков път:
Райфайзен банк
Българско общество "К.Г.Юнг"
сметка №1068000316
банков код №15591550

Моля, вписвайте имената си и целта на внасяната сума (семинар, супервизия и т.н. ).

Желаещите да се включат могат да направят своите заявки на адреси: bs.c.g.jung@gmail.com и GSM 0887 568 975, Валерия Дилова.

Преди уъркшопа, д-р Хелга Томас ще проведе групови и индивидуални супервизии. Таксата за групова супервизия е 18 лв (6 лв/час), а за индивидуална – 20 лв/час. Желаещите да участват с представяне на случай или като слушатели могат да направят своите заявки до 25 февруари, (събота).УС на БО "К.Г.Юнг"


*Информацията е предоставена за публикуване от Управителния съвет на Българско общество  "К. Г. Юнг"