Alicorn Consult Ltd
София 1014, пл. "Славейков" 6, ет.2, офис 15-16
GSM: 0898 508 195

Бургас 8016, ул "Чайка" 10
GSM: 0898 508 195

 
» Център за оценяване
   
» Подбор на персонал
   
» Център за обучение и развитие
   
» АРТ - тимбилдинги
   
» Организационно и управленско консултиране
   
» Медиация и посредничество при конфликти
   
» Психологическо консултиране и психотерапия
   
» Проведени обучения
 

Българска Асоциация за Управление и Развитие на Човешките Ресурси БАУРЧР
 Дружество на Психолозите в България

 
 
На 10 Март, 2006г., в 21-ва аудитория на Софийския Университет "Св. Кл. Охридски", д-р Хелга Томас, юнгиански аналитик, член на Международната асоциация по аналитична психология, ще изнесе публична лекция на тема: "Йеронимус Бош и значението му за нашето време". Лекцията ще бъде съпроводена с демонстрация и интерпретация на някои негови картини.УС на БО "К.Г.Юнг"


*Информацията е предоставена за публикуване от Управителния съвет на Българско общество  "К. Г. Юнг"