Alicorn Consult Ltd
София 1014, пл. "Славейков" 6, ет.2, офис 15-16
GSM: 0898 508 195

Бургас 8016, ул "Чайка" 10
GSM: 0898 508 195

 
» Център за оценяване
   
» Подбор на персонал
   
» Център за обучение и развитие
   
» АРТ - тимбилдинги
   
» Организационно и управленско консултиране
   
» Медиация и посредничество при конфликти
   
» Психологическо консултиране и психотерапия
   
» Проведени обучения
 

Българска Асоциация за Управление и Развитие на Човешките Ресурси БАУРЧР
 Дружество на Психолозите в България

 
 
ПОКАНА

За участие в курс с международна сертификация по основи на НЛП (Невролингвистично програмиране) с елементи на DHE (Design Human Engineering)

NLP - DHE Practitioner


Автор на курса е Михаил Пелехатий – ректор на Московския и Софийския институти по НЛП, тренер с уникално образование и опит. Базова психологическа подготовка получава във Висшата школа на КГБ , Академията за Външно разузнаване и в Института по Ериксонова хипноза – Париж. Лицензиран за преподаване от основателя на НЛП Ричард Бендлер.

Курсът дава следните практически навици и умения:
  • Свободно владеене методите на психическа саморегулация.
  • Предизвикване на мигновенно безсъзнателно доверие у събеседника.
  • Влияние върху него скрито на вербално и невербално ниво.
  • Бързо извличане на нужната информация и структурирането и.
  • Определяне и поставяне на цели и поведение в рамките на постигането им.
  • Владеене базовите техники на НЛП за терапевтична интервенция.

Водещи курса: Михаил Пелехатий и Юлия Лисицина.
Осигурен е квалифициран превод от руски.

Формат на провеждане на курса:
Курса се състои от 6 семинара по 2 дни и половина: петък 18:00–22:00, събота и неделя 10:00–18:00.
Семинар №1: 10-12 февруари, 2006
Семинар №2: 3-5 март, 2006
Семинар №3: 24-26 март, 2006
Семинар №4: 28-30 април, 2006
Семинар №5: 19-21 май, 2006
Семинар №6 и сртификация: 9-11 юни, 2006
Адрес на провеждане: София, Студентски град, Американски Университет, Elieff Center, зала 201. Вижте картата

Цени и плащания: Цената за един семинар е 120 Евро, или общо за целия курс – 720 Евро. Включва обучение, учебни материали, сертификация и кафе-паузи.
Плащания: До 06 февуари 2006г. – 120 Евро.
За семинари №2 - №6 – не по-късно от първия ден на съответния семинар.
При заплащане на цялата сума – 15% отстъпка. За семейни двойки – 15% отстъпка.
За повече от 2 участника от една организация – по договаряне.

Институт по НЛП, б. с/ка 1075473117, б. Код 20080023, ОББ АД – кл. Лозенец

Подробно описание на курса и профил на водещите вижте на сайта на института: www.institutnlp.com
За повече информация и записвания: info@institutnlp.com , Tel. +359 888 567868, Ангел Лазаров